top of page

Hepatit

hepatit.jpg

Hepatit Nedir?

 

Hepatit karaciğer iltihaplanmasıdır. Karaciğer vücuttaki en büyük organdır. Görevi, yenen yemekleri sindirmek enerji depolamak ve zararlı atıkların dışarı atılmasıdır. Çoğu hepatit vakasına virüsler sebep olur. A, B, C, D ve E tipleri olarak adlandırılan 5 ana hepatit virüsü vardır. Bu 5 tip, hastalık seyri, ölümlü vakalar, hastalık yayılması ve salgın oluşması bakımından büyük endişe kaynağıdır. Özellikle, karaciğer sirozu ve kanserin en sık nedeni olan B ve C tipleri, birçok insanda kronik hastalığa neden olmaktadır.

Hepatit Belirtileri

 

Bazen hepatit virüsü olan insanlar hiçbir belirti göstermezler bazıları da aşağıda sıralanan belirtilerle karşılaşabilirler.

  • İştah kaybı

  • Mide bulantısı ve kusma

  • İshal

  • Koyu renkli idrar ve soluk bağırsak hareketleri (pale bowel movements)

  • Mide ağrısı

  • Sarılık, cilt ve gözlerde sararma

  • Yorgunluk

  • Grip belirtileri

 

Bazen Hepatit kendi kendine iyileşir. Eğer iyileşmese ilaç tedavisi yapılır. Bazen de bir ömür boyu devam eder. Aşılar bazı viral formların önlenmesine yardımcı olabilir. Karaciğer hücrelerinin alkol ya da yağlanmasına bağlı olarak hasarı yüzünden fibrozis gelişebilir. Bu da ilerleyince siroz ve karaciğer yetmezliğine neden olur.

 

5 tip Hepatit virüsünü inceleyelim.

 

Hepatit A: Hepatit A virüsü (HAV), efekte olmuş kişilerin dışkısında bulunur ve çoğunlukla kirli su veya yiyecek tüketimi yoluyla bulaşır. Enfeksiyonlar birçok durumda hafiftir, çoğu insan tam iyileşme sağlar. Bununla birlikte, HAV enfeksiyonları ciddi ve hayatı tehdit edici olabilir. HAV’u önlemek için güvenli ve etkili aşılar mevcuttur.

 

Hepatit B: Hepatit B virüsü (HBV), enfektif kan, semen ve diğer vücut sıvılarına maruz kalma yoluyla bulaşır. HBV enfekte olmuş annelerden doğum sırasında bebeklere veya erken çocukluk döneminde aile üyelerinden bebeğe geçebilir. HBV’ yi önlemek için güvenli ve etkili aşılar mevcuttur.

 

Hepatit C: Hepatit C virüsü (HCV) çoğunlukla enfektif kana maruz kalma yoluyla bulaşır. Bu, HCV ile kontamine olmuş kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu, tıbbi prosedür sırasında kontamine enjeksiyonlar ve enjeksiyonlu ilaç kullanımı yoluyla olabilir. Cinsel yoldan bulaşmak da mümkündür, ancak çok daha az yaygındır. HCV için bir aşı yoktur.

 

Hepatit D: Hepatit D virüsü (HDV) enfeksiyonları, sadece HBV ile enfekte olanlarda görülür. HDV ve HBV’nin ikili enfeksiyonu daha ciddi bir hastalığa ve daha kötü sonuçlara neden olabilir. Hepatit B aşıları, HDV enfeksiyonuna karşı koruma sağlar.

 

Hepatit E: Hepatit E virüsü (HEV) çoğunlukla kirli su veya yiyecek tüketimi yoluyla bulaşır. HEV, dünyanın gelişmekte olan bölgelerinde hepatit salgınlarının yaygın bir nedenidir ve gelişmiş ülkelerde giderek artan bir hastalık nedeni olarak kabul edilmektedir. HEV enfeksiyonunu önlemek için güvenli ve etkili aşılar geliştirilmiştir, ancak yaygın olarak bulunmaz.

Hepatit B Tedavisi

 

Akut HBV enfeksiyonunun özgül bir tedavisi bulunmamaktadır. Tedavi destekleyicidir.

Kronik HBV tedavisindeki amaç siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine ilerlemenin önlenmesidir. Bu nedenle kronik hepatit B hastalarının, hastalık gelişimi ve tedavi seçenekleri açısından düzenli olarak takip edilmesi gereklidir. Kronik hepatit B tedavisinde kullanılan çok çeşitli ilaç seçeneği mevcuttur. Tedavi ile hastalık kontrol altına alınabilmekle birlikte virüsün vücuttan tamamen uzaklaştırılması genellikle mümkün olmamaktadır .Genel olarak tedavi hastalığın derecesine göre ağızdan alınan bir antiviral ilaçtan karaciğer nakline kadar değişiklik göstermektedir.

HASTALIKLAR
bottom of page